=
Work and Travel USA

Work and Travel USA


 

OEG Work & Travel USA


เป็นโครงการแลกเปลี่ยน ที่เปิดโอกาสให้ นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ได้ไปทำงานตามสาขาต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างช่วงปิดภาคเรียนเป็นเวลา 2-4 เดือน และมีโอกาสในการท่องเที่ยว พบปะ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมงานจากหลากหลายชาติทั่วโลกอีกด้วย

 

" OEG : Overseas Ed Group เป็นผู้ก่อตั้ง และผู้นำโครงการ Work & Travel USA ที่แรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ OEG มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นพัฒนาโครงการฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศและเปิดโลกทัศน์สู่สากล พัฒนาตนเองทั้งด้านความคิดและทักษะการใช้ชีวิต เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมจริง"

 

 

 

ประเภทที่ทำงาน


  • Amusement Park / Theme Park (สวนสนุก)
  • Fast Food / Food Plaza / Restaurant (ร้านอาหารจานด่วน / ศูนย์อาหาร / ภัตตาคาร)
  • Retail Sales / Supermarket (ร้านขายของ / ซุปเปอร์มาร์เก็ต)
  • Hotel / Resort / Resort in National Park (โรงแรม / รีสอร์ทในอุทยานแห่งชาติ)

 

 

 

 

Testimonials

ดลนภา คงความสุข (น้ำฝน) OEG Work & Travel USA 2011 at Xanterra Parks and Resorts Zion Utah Regional Parks, OEG Work & Travel USA 2012 at Xanterra Parks and Resorts Yellowstone National Park, OEG Work & Travel USA 2016 at Xanterra Parks and Resorts Glacier Park
“ประทับใจทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมโครงการกับทาง OEG บริการดี ตอบข้อสงสัยชัดเจน เจ้าหน้าที่ๆคนน่ารักและเป็นกันเองมากๆ ช่วยดูแลติดตามตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ ขอบคุณมากจริงๆค่ะ”
Read more
เมรีน่า คาร์ลตันเบิร์ด (เมย์) OEG Work & Travel USA 2016 at Xanterra Parks and Resorts Glacier Park
ไป Work & Travel กับ OEG ไม่ผิดหวังเลยค่ะ พี่ๆ ให้บริการดีมาก เป็นกันเอง คอยช่วยเหลือดูแลติดตามตลอด ตั้งแต่อยู่ที่ไทย ไปอเมริกา กระทั่งกลับมา รู้สึกตัดสินใจไม่ผิดเลย ประทับใจ
Read more
จิราทิตย์ ลือวิเศษไพบูลย์ (ฟิว) OEG Work & Travel USA 2016 at Jenkinson’s Boardwalk
I know it might sound cheezy, but OEG just turned that summer into the best time of my life.
Read more
กานต์ธิดา เสร็จสวัสดิ์ (ฮันนี่) OEG Work & Travel USA 2016 at Morey’s Piers
ฮันนี่ประทับใจในการดูแลเอาใจใส่ของพี่ๆของ OEG มากค่ะ พี่ๆ ดูแลให้คำแนะนำคำปรึกษาตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการ ขณะร่วมโครงการ จนกระทั่งจบโครงการ ถ้าใครอยากเข้าร่วมโครงการ Work & Travel USA แนะนำให้มากับ OEG ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
Read more